Call Statement

Call siirtää ohjelman hallinnan aliohjelmalle, funktiolle tai DLL-proseduurille.

Syntaksi:

[Call] Nimi1 [Parametri1]

Parametrit:

Nimi1: kutsuttavan aliohjelman, funktion tai DLL-proseduurin nimi

Parametri1: kutsuttavan proseduurin omat parametrit, jotka välitetään proseduurille. Näiden parametrien tyyppi ja lukumäärä riippuu kutsuttavasta rutiinista.

Huomautus-kuvake

Avainsana on valinnainen kutsuttaessa proseduuria. Jos funktio suoritetaan lausekkeena, parametrien pitää olla hakasulkeissa lauseessa. Jos kutsutaan DLL:ää, se pitää ensin esitellä Declare-lauseella.


Esimerkki:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub