Lisää lauseita

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Call siirtää ohjelman hallinnan aliohjelmalle, funktiolle tai DLL-proseduurille.

Choose Function

Choose palauttaa valitun arvon argumenttiluettelosta.

Declare Statement

Esittelee ja määrittelee DLL-tiedoston aliohjelman, joka halutaan suorittaa LibreOffice Basicista käsin.

End Statement

Päättää proseduurin tai lohkon.

Exit Statement

Exit-lauseella poistutaan Do...Loop ja For...Next -rakenteista, funktiosta tai aliohjelmasta.

FreeLibrary Function

Vapauttaa DLL:än, joka on ladattu Declare-lauseella. Vapautettu DLL ladataan samalla uudestaan, jos yhtäkin sen funktioista kutsutaan. Katso myös: Declare

Function Statement

Function-lauseella määritellään aliohjelma, jota voidaan käyttää lausekkeena, joka määrittää palautusarvon tyyppeineen.

Rem Statement

Määrittää, että ohjelmarivi on kommentti.

Stop Statement

Pysäyttää Basic-ohjelman ajon.

Sub Statement

Määrittää aliohjelman.

Switch Function

Switch tulkitsee argumenttien luetteloa, joka koostuu lausekkeista ja niitä seuraavista arvoista. Switch-funktio palauttaa arvon, joka liittyy lausekkeeseen, joka välitetään tälle funktiolle.

With Statement

With-lause asettaa objektin oletusobjektiksi. Ellei toista objektin nimeä esitellä, kaikki ominaisuudet ja metodit viittaavat oletusobjektiin, kunnes End With -lause saavutetaan.