Ohjelmahypyt

Oheiset lauseet suorittavat ohjelmahyppyjä.

GoSub...Return Statement

Lause kutsuu aliohjelmaa, joka on osoitettu rivitunnuksella (label) samassa proseduurissa tai funktiossa. Rivitunnuksen jälkeiset lauseet suoritetaan seuraavaan Return-lauseeseen asti. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu lauseesta, joka seuraa GoSub-lausetta.

GoTo Statement

GoTo jatkaa ohjelman suoritusta rivitunnuksella merkityltä riviltä Sub- tai Function-rutiinin sisällä.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Lauseella haaraudutaan yhteen useista mahdollisista ohjelmakoodin riveistä, riippuen numeerisen lausekkeen arvosta.