While...Wend Statement

Kun ohjelma tulee While-lauseeseen, ehto testataan. Jos ehto on False (epätosi), ohjelma hyppää suoraan Wend-lausetta seuraavalle riville. Jos ehto on True (tosi), silmukkaa suoritetaan, kunnes tullaan Wend-lauseeseen. Tästä hypätään takaisin While-lauseeseen. Jos ehto on yhä True, silmukka suoritetaan jälleen.

Toisin kuin Do...Loop -lauseesta, While...Wend -silmukasta ei voi poistua Exit-lauseella. While...Wend -silmukasta ei pidä myöskään poistua GoTo-lauseella, koska tästä voi seurata ajonaikainen virhe.

Do...Loop -rakenne on joustavampi kuin While...Wend.

Syntaksi:

While ehto1 [lauselohko] Wend

Esimerkki:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Tämä on lyhyt teksti"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Teksti koodattu"

End Sub