Select...Case Statement

Määritetään yksi tai useampia lauselohkoja, joista korkeintaan yksi suoritetaan riippuen lausekkeen arvosta.

Syntaksi:

Select Case ehto Case lauseke1 lauselohko1 [Case lauseke_m lauselohko_m][Case Else] lauselohko_n End Select

Parametrit:

Ehto: mikä tahansa lauseke, jolla ohjataan mahdollinen vastaavan Case-määreen jälkeinen lohko suoritettavaksi.

Lauseke: mikä tahansa lauseke, joka on yhteensopiva ehto-lausekkeen kanssa. Case-määreen jälkeinen lauselohko suoritetaan, jos ehto vastaa lauseketta.

Esimerkki:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Luvut 1:stä 5:een"

    Case 6, 7, 8

      Print "luvut 6:sta 8:aan"

    Case 8 To 10

      Print "suurempi kuin 8"

    Case Else

      Print "Välin 1...10 ulkopuolella"

  End Select

End Sub