Ehtojen lauseet

Oheiset lauseet perustuvat ehtojen asettamiseen.

If...Then...Else Statement

Lause määrittelee yhden tai useamman lauselohkon, jotka on tarkoitus suorittaa vain, jos annettu ehto täyttyy.

Select...Case Statement

Määritetään yksi tai useampia lauselohkoja, joista korkeintaan yksi suoritetaan riippuen lausekkeen arvosta.

IIf Statement

Iif palauttaa toisen kahdesta funktion tulosvaihtoehdostaan, riippuen tulkitun lausekkeen totuusarvosta.