Mod Operator

Mod palauttaa jakolaskun jakojäännöksen.

Syntaksi:

tulos = lauseke1 MOD lauseke2

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Tulos: numeerinen muuttuja, johon MOD-operaation tulos sijoitetaan.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joilla halutaan suorittaa jakolasku.

Esimerkki:

Sub ExampleMod

  print 10 mod 2.5 ' palauttaa arvon 0 (tai 1 pyöristyksen vuoksi)

  print 10 / 2.5 ' palauttaa arvon 4

  print 10 mod 5 ' palauttaa arvon 0

  print 10 / 5 ' palauttaa arvon 2

  print 5 mod 10 ' palauttaa arvon 5

  print 5 / 10 ' palauttaa arvon 0,5

End Sub