"/" Operator

Jaetaan kaksi arvoa.

Syntaksi:

tulos = lauseke1 / lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen arvo, jossa on jakolaskun osamäärä.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joilla halutaan suorittaa jakolasku.

Esimerkki:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub