"*" Operator

Kerrotaan kaksi arvoa.

Syntaksi:

tulos = lauseke1 * lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen lauseke, joka tallentaa kertolaskun tulon.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, jotka halutaan kertoa keskenään.

Esimerkki:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub