"-" Operator

Lasketaan kahden arvon erotus.

Syntaksi:

tulos = lauseke1 - lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen lauseke, joka sisältää erotuksen vähennyslaskusta.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joiden erotus halutaan laskea.

Esimerkki:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub