Or Operator

OR suorittaa kahden lausekkeen loogisen disjunktion (Joko L1 tai L2 (tai molemmat).

Syntaksi:

tulos = lauseke1 Or lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, joka sisältää disjunktion tuloksen.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joita halutaan verrata.

Kahden Boolen lausekkeen looginen OR-disjunktio palauttaa arvon True, jos vähintään yksi vertailun lausekkeista on arvoltaan True.

Bittitason vertailussa bitti asetetaan, jos vastaava bitti on asetettu (1) vähintään toisessa kahdesta lausekkeesta.

Esimerkki:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub