Imp Operator

Imp suorittaa kahden lausekkeen loogisen implikaation ( L1:stä seuraa L2:si).

Syntaksi:

tulos = lauseke1 Imp lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, joka sisältää implikaation tuloksen.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa lausekkeet, jotka halutaan tutkia Imp-operaattorilla.

Kun Imp-operaattoria käytetään Boolen lausekkeisiin, totuusarvo False palautetaan vain, jos ensimmäisen lausekkeen tulkittu arvo on True (tosi) ja toisen lausekkeen arvo False (epätosi).

Kun Imp-operaattoria käytetään bittilausekkeisiin, bitti nollataan tuloksessa, jos vastaava bitti on asetettu (1) ensimmäisessä lausekkeessa ja nolla (0) toisessa.

Esimerkki:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C ' palauttaa arvon -1

  vOut = B > A Imp B > C ' palauttaa arvon -1

  vOut = A > B Imp B > D ' palauttaa arvon 0

  vOut = (B > D Imp B > A) ' palauttaa arvon -1

  vOut = B Imp A ' palauttaa arvon -1

End Sub