Eqv Operator

Eqv laskee kahden lausekkeen loogisen yhtäpitävyyden.

Syntaksi:

tulos = lauseke1 Eqv lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, joka sisältää vertailun tuloksen.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa lausekkeet, joita halutaan verrata.

Kun Boolen lausekkeiden yhtäpitävyyttä (ekvivalenssia) testataan, tulos on True , jos molemmat lausekkeet ovat samanarvoisia, joko True tai False.

Bittitason vertailussa Eqv-operaattori asettaa vastaavan bitin vain, jos vastaava bitti on asetettu (1=1) molemmissa lausekkeissa tai ei kummassakaan (0=0).

Esimerkki:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' palauttaa arvon -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' palauttaa arvon 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' palauttaa arvon 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' palauttaa arvon -1

  vOut = B Eqv A ' palauttaa arvon -3

End Sub