Err Function

Err palauttaa virhekoodin, josta ohjelman suorituksessa sattunut virhe tunnistetaan.

Syntaksi:

Err

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Err-funktiota käytetään virheenkäsittelyrutiineissa virheen määrittämiseen ja näin avustamaan korjaustoimia.

Esimerkki:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM Määrätään virheenkäsittelyrutiinin rivitunnus

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Virheen aiheuttaa se, ettei tiedosto ole

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Virhe " & err & ": " & error$ + chr(13) + "rivillä : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Tapahtui virhe"

End Sub