Timer Function

Timer palauttaa arvon, joka esittää keskiyön jälkeen kuluneita sekunteja.

Huomautus-kuvake

Käyttäjän pitää ensin esitellä muuttuja, johon Timer-funktio palauttaa arvon. Muuttuja pitää määritellä "Long " -tietotyyppiin , muuten palautusarvo on Date-tyyppiä.


Syntaksi:

Timer

Palautusarvo:

Päivämäärä

Esimerkki:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Tänään kuluneet sekunnit"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Kello on"

End Sub