Time Statement

Time-lause palauttaa senhetkisen järjestelmäajan merkkijonona, joka on muotoa "HH:MM:SS".

Syntaksi:

Time

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolause, jossa on määrittelee kellonajan muodossa "HH:MM:SS".

Esimerkki:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Kello on"

End Sub