DateDiff Function

DateDiff palauttaa päivien määrän kahden annetun päivämäärän välillä.

Syntaksi:

DateDiff (jakso1, pvm1, pvm2 [, viikon_alku [, vuoden_alku]])

Palautusarvo:

Luku.

Parametrit:

Jakso1 - merkkijonolauseke, joka määrittää päivämäärävälin vain alla olevan taulukon mukaisilla merkinnöillä.

Jakso1 (merkkijono)

Selitys

yyyy

Vuosi

q

neljännesvuosi

m

Kuukausi

y

(Vuoden) päivä

w

Viikonpäivä

ww

Vuoden viikkonumero

d

Päivä

h

tunti

n

minuutti

s

sekunti


Pvm1, pvm2 - kaksi päivämäärää, joita verrataan.

Viikon_alku - valinnainen parametri, joka määrittää viikon aloituspäivän.

Viikon_alku

Selitys

0

käyttöjärjestelmän oletusarvo

1

sunnuntai (oletus)

2

maanantai

3

tiistai

4

keskiviikko

5

torstai

6

perjantai

7

lauantai


Vuoden_alku - valinnainen parametri, joka määrittää vuoden aloitusviikon.

Vuoden_alku

Selitys

0

käyttöjärjestelmän oletusarvo

1

viikolla, johon kuuluu 1. tammikuuta, on viikkonumero 1 (oletus)

2

vuoden ensimmäisellä sellaisella viikolla, jossa on päiviä neljä tai enemmän, on viikkonumero 1

3

vuoden ensimmäinen kokonainen viikko, jossa on vain uuden vuoden päiviä, saa viikkonumero 1:n


Esimerkki:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub