CDateToUnoDateTime Function

Palauttaa päivämääräarvon kellonajan UNO-tietorakenteena com.sun.star.util.DateTime.

Syntaksi:

CDateToUnoDateTime(aDate)

Palautusarvo:

com.sun.star.util.DateTime

Parametrit:

aDate: Muunnettava päivämääräarvo

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub