Year Function

Year palauttaa vuosiluvun päivämääräsarjanumerosta, joka on tuotettu funktiolla DateSerial tai DateValue.

Syntaksi:

Year (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: kokonaislukulauseke, jossa on päivämääräsarjanumero, jota käytetään vuosiluvun määrittämiseen.

Tämä funktio on DateSerial-funktion käänteistoiminto ja se palauttaa päivämääräarvon vuosiluvun. Esimerkiksi lauseke:

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

Palauttaa arvon 1994.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Kuluva vuosi"

End Sub