WeekDay Function

Weekday palauttaa viikonpäivän numeron päivämäärän sarjanumerosta, joka on tuotettu funktiolla DateSerial tai DateValue.

Syntaksi:

WeekDay (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on päivämääräsarjanumero, jota käytetään viikon päivän laskemiseen (1-7).

Seuraavassa esimerkissä käytetään WeekDay-funktiota viikonpäivän määrittämiseen annetusta päivämäärästä.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' palautetaan ja esitetään viikonpäivä

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="sunnuntai"

    Case 2

      sDay="maanantai"

    Case 3

      sDay="tiistai"

    Case 4

      sDay="keskiviikko"

    Case 5

      sDay="torstai"

    Case 6

      sDay="perjantai"

    Case 7

      sDay="lauantai"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Tänään on"

End Sub