Name Statement

Nimetään olemassa oleva tiedosto tai kansio uudestaan.

Syntaksi:

Name vanha_nimi As String As uusi_nimi As String

Parametrit:

Vanha_nimi, uusi_nimi: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston nimen ja polun. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Esimerkki:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Tiedosto on jo olemassa"

End If

End

End Sub