FileAttr Function

FileAttr palauttaa Open-lauseella avatun tiedoston saantitavan tai tiedoston saantinumeron. Tiedoston saantinumero on käyttöjärjestelmäriippuvainen (OSH).

Huomautus-kuvake

Käytettäessä 32-bittistä käyttöjärjestelmää, FileAttr-funktiota ei voi käyttää tiedoston saantinumeron määrittämiseen.


Katso myös: Open

Syntaksi:

FileAttr ((tiedostonro1 As Integer, attribuutti1 As Integer)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Tiedostonro1: sen tiedoston numero, joka on avattu Open-lauseella.

Attribuutti1: kokonaislukulauseke, joka ilmaisee, minkä tyyppistä tietoa tiedostosta halutaan palauttaa. Seuraavat arvot ovat mahdollisia:

1: FileAttr-funktio ilmaisee tiedoston saantitavan.

2: FileAttr-funktio palauttaa tiedoston käyttöjärjestelmän käyttämän saantinumeron.

Jos attribuutti1-parametrilla on arvo 1, seuraavat palautusarvot ovat käytössä:

1 - INPUT (tiedosto avattu kirjoittamiselle)

2 - OUTPUT (tiedosto avattu lukemiselle)

4 - RANDOM (tiedosto avattu suorasaantia varten)

8 - APPEND (tiedosto avattu jatkamista varten)

32 - BINARY (tiedosto avattu binääritilaan).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Esimerkki:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Tämä on tekstirivi."

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Saantitapa"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Tiedostoattribuutti"

  Close #iNumber

End Sub