Tiedoston syöttö- ja tulostusfunktiot

Get Statement

Lukee muuttujaan tietueen suhteellisesta tiedostosta tai peräkkäisiä tavuja binääritiedostosta.

Input# Statement

Luetaan tietoja avoimesta peräkkäistiedostosta.

Line Input # Statement

Luetaan muuttujaan merkkijonoja peräkkäistiedostosta.

Put Statement

Put-lauseella kirjoitetaan tietue suhteelliseen tiedostoon tai peräkkäisiä tavuja binääritiedostoon.

Write Statement

Kirjoittaa tietoa peräkkäistiedostoon.

Loc Function

Loc palauttaa nykyisen sijainnin avoimessa tiedostossa.

Seek Function

Seek palauttaa Open-lauseella avatun tiedoston seuraavan kirjoittamis- tai lukemiskohdan sijainnin.

Eof Function

Tutkitaan, onko tiedosto-osoitin saavuttanut tiedoston lopun.

Lof Function

Lof palauttaa avoimen tiedoston koon tavuina.