Värifunktiot

Lyhyesti: tässä osiossa kuvaillaan ajonaikaiset funktiot, joita käytetään värien määrittämiseen.

Blue Function

Blue palauttaa määrätyn värikoodin sinisen komponentin.

Green Function

Green palauttaa määrätyn värikoodin vihreän komponentin.

Red Function

Red palauttaa määrätyn värikoodin punaisen komponentin.

QBColor Function

QBColor palauttaa RGB-värikoodin, kun väri on annettu vanhemmissa MS-DOS-pohjaisissa ohjelmointiympäristöissä käytetyssä värikoodimuodossa.

RGB Function

RGB palauttaa värikoodin pitkänä kokonaislukuna, jossa on punainen, vihreä ja sininen komponentti.