Näyttöfunktiot

Lyhyesti: tässä osiossa kuvaillaan ajonaikaiset funktiot, joita käytetään näyttötulosteille.

MsgBox Statement

Näytetään valintaikkuna, jossa on viesti.

MsgBox Function

Esitetään viestillinen valintaikkuna ja palautetaan arvo.

Print Statement

Tulostetaan määrätty merkkijono tai numeerinen lauseke valintaikkunaan tai tiedostoon.