Valintaikkunan avaaminen ohjelmakoodilla

Kun LibreOffice BASICin ikkunassa on luotu valintaikkuna, poistutaan valintaikkunamuokkaimesta napsauttamalla sen moduulin nimivalitsinta, johon valintaikkuna on liitetty. Nimivalitsimet ovat ikkunan alareunassa.

Kirjoitetaan seuraava koodi aliohjelmalle nimeltään Dialog1Show. Tässä esimerkissä käytetyn valintaikkunan nimi on "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Käyttämättä "LoadDialog" -rutiinia koodi voidaan kutsua seuraavasti:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Kun tämä koodi suoritetaan, "Dialog1" avautuu. Valintaikkuna suljetaan sen otsikkopalkin sulje-painikkeesta (x).