Buletak eta numerazioa barra

Buletak eta numerazioa barrak zenbakitutako paragrafoen egitura aldatzeko funtzioak ditu, paragrafoen ordena aldatzeko eta paragrafo-mailak zehazteko funtzioak barne.

Numerazioa kendu

Uneko paragrafoko edo hautatutako pragrafoetako numerazioa edo buletak desaktibatzen ditu.

Icon

Numerazioa kendu

Hautatutako paragrafoa maila bat igotzen du numerazioan edo buleten hierarkian.

Ikonoa

Hautatutako paragafoa maila bat jaisten du numerazioan edo buleten hierarkian.

Ikonoa

Jaso maila bat azpiparagrafoekin

Azpiparagrafoak dituzten paragrafoak numerazio-maila bat gora eramaten ditu. Hori erabilgarri egoten da kurtsorea zenbakitutako edo buletdun testuaren barruan dagoenean.

Icon

Jaso maila bat azpiparagrafoekin

Jaitsi maila bat azpiparagrafoekin

Azpiparagrafoak dituzten paragrafoak maila bat behera eramaten ditu. Aukera hori erabilgarri egoten da kurtsorea zenbakitutako edo buletdun testuaren barruan dagoenean.

Icon

Jaitsi maila bat azpiparagrafoekin

Txertatu zenbaki gabeko sarrera

Numeraziorik gabeko paragrafoa txertatzen du. Horrek ez dio eragingo lehendik dagoen numerazioari.

Icon

Txertatu zenbaki gabeko sarrera

Eraman gora

Hautatutako paragrafoa gainean duen paragrafoaren aurretik kokatzen du.

Ikonoa

Eraman gora

Eraman beherantz

Hautatuko paragrafoa hurrengo paragrafoaren ondoren kokatzen du.

Ikonoa

Eraman beherantz

Eraman gora azpiparagrafoekin

Azpiparagrafoak dituen paragrafoa aurreko paragrafoaren aurrera eramaten du. Ikono hau kurtsorea zenbakitutako edo buletdun testuan dagoenean bakarrik egongo da ikusgai.

Icon

Eraman gora azpiparagrafoekin

Eraman behera azpiparagrafoekin

Azpiparagrafoak dituen paragrafoa ondorengo paragrafoaren azpira eramaten du. Ikono hau kurtsorea zenbakitutako edo buletdun testuan dagoenean bakarrik egongo da ikusgai.

Icon

Eraman behera azpiparagrafoekin

Hasi berriro numerazioa

Testu numerazioa berrabiarazten du. Aukera hori ikusgai egongo da kurtsorea zenbakitutako edo buletdun testuaren barruan dagoenean.

Icon

Hasi berriro numerazioa

Buletak eta numerazioa

Uneko paragrafoan numerazioa edo buletak gehitzen ditu, eta numerazioari edo buletei formatua eman dakieke.

Ikonoa

Buletak jarri/kendu