LibreOffice Calc-eko eragileak

Ondoko eragileak erabil ditzakezu LibreOffice Calc-en:

Aritmetika-eragileak

Eragile horien bidez, zenbakizko emaitzak lortuko dituzu.

Eragilea

Izena

Adibidea

+ (Plus)

Batuketa

1+1

- (Minus)

Kenketa

2-1

- (Minus)

Ukapena

-5

* (izartxoa)

Biderketa

2*2

/ (barra)

Zatiketa

9/3

% (ehunekoa)

Ehunekoa

15%

^ (Tartekatze-zeinua)

Berretura

3^2


Konparaziozko eragilea

Eragile hauek egiazkoa edo faltsua den adierazten dute.

Eragilea

Izena

Adibidea

= (berdin ikurra)

Berdin

A1=B1

> (hau baino handiagoa)

Hau baino handiagoa da

A1>B1

< (hau baino txikiagoa)

Hau baino txikiagoa da

A1<B1

>= (hau baino handiagoa edo berdina)

Hau baino handiagoa edo berdina da

A1>=B1

<= (hau baino txikiagoa edo berdina)

Hau baino txikiagoa edo berdina da

A1<=B1

<> (desberdintza)

Desberdintza

A1<>B1


Testu-eragileak

Eragileak bi testu konbinatzen ditu testu bakar batean.

Eragilea

Izena

Adibidea

& (And)

AND testu-kateatzea

"Aste" & "lehena" kateatzeak "Astelehena" ematen du


Erreferentzia-eragileak

Eragile hauek egiazkoa edo faltsua den adierazten dute.

Heinak du lehentasun handiena, ondoren ebakidurak, eta azkenik bildurak.

Eragilea

Izena

Adibidea

: (bi puntu)

Area

A1:C108.

! (harridura-ikurra)

Ebakidura

SUM(A1:B6!B5:C12)

Multzoko gelaxka guztien batura kalkulatzen du; adibide honetan, emaitzak B5 eta B6 gelaxken batura ematen du.

~ (Tileta)

Kateatzea edo bildura

Bi erreferentzia hartzen ditu, eta erreferentzia-zerrenda bat ematen du, hau da, ezkerreko erreferentziaren kateatzea, eskuineko erreferentziak jarraituta. Sarrera bikoitzak bi aldiz erreferentziatzen dira. Ikus taula honen azpiko oharra.


Ohar-ikonoa

Tiletaren karaktere bidez erreferentziak kateatzeko eginbidea duela gutxi inplementatu da. Tiletaren eragilea duen formula bat agertzen denean softwarearen bertsio zaharragoekin irekitako dokumentu batean, errorea ematen du. Erreferentzia-zerrendarik ez da onartzen matrize-adierazpenetan.