Estatistika-funtzioak. Hirugarren zatia

CONFIDENCE

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CONFIDENCE.NORM

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.NORM(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2939945977 da.

CONFIDENCE.T

Student-en T banaketaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.T(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2976325427 da.

CORREL

Bi datu multzoren arteko korrelazio-koefizientea ematen du.

Sintaxia

CORREL(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=CORREL(A1:A50; B1:B50): korrelazio-koefizientea kalkulatzen du bi datu multzoren arteko erlazio linealaren neurri gisa.

COVAR

Desbiderapen binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du.

Sintaxia

COVAR(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Desbiderapen binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazio osorako.

Sintaxia

COVARIANCE.P(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.S

Desbiderapen binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazioaren lagin baterako.

Sintaxia

COVARIANCE.S(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

CRITBINOM

Banaketa binomial metatua irizpide-balioa baino handiagoa edo berdina duten balioetatik txikiena ematen du.

Sintaxia

CRITBINOM(Saioak; SP; Alfa)

Saioak: saio independenteen kopurua da.

SP: saio baten arrakasta-probabilitatea da.

Alfa: lortu edo gainditu beharreko atalase-probabilitatea.

Adibidea

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1): emaitza 44 da.

KURT

Datu multzo baten kurtosia ematen du (4 balio behar dira gutxienez).

Sintaxia

KURT(Zenbakia1; Zenbakia2; ...; Zenbakia30)

Zenbakia1, Zenbakia2, ..., Zenbakia30: Banaketako ausazko lagin bat adierazten duten zenbakizko argumentuak edo barrutiak dira.

Adibidea

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Datu multzo baten k-garren baliorik handiena ematen du.

Sintaxia

LARGE(Datuak; k_heina)

Datuak: datuen gelaxka-area da.

k_heina: balioaren heina da.

Adibidea

=LARGE(A1:C50; 2) A1:C50 areako bigarren baliorik handiena ematen du.

LOGINV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

LOGINV(Zenbakia; Batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

STDEV: banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORM.DIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORM.DIST(Zenbakia; Batez bestekoa; Desbiderapen_estandarra; Metagarria)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Metagarria (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metagarria = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1): 0,0106510993 ematen du.

LOGNORM.INV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Funtzio hau LOGINV funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

Sintaxia

NORMINV(zenbakia; batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia; Batez bestekoa; Desbiderapen_estandarra; Metagarria)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Metagarria (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metagarria = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

SMALL

Datu multzo baten k-garren baliorik txikiena ematen du.

Sintaxia

SMALL(Datuak; k_heina)

Datuak: datuen gelaxka-area da.

k_heina: balioaren heina da.

Adibidea

=SMALL(A1:C50; 2) A1:C50 areako bigarren baliorik txikiena ematen du.