Estatistika-funtzioak. Bigarren zatia

F.DIST.RT

F banaketaren eskuin ilarako balioak kalkulatzen ditu..

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

Adibidea

=FDIST(0,8;8;12): 0,61 ematen du.

F.INV

F banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. F banaketa F probetan erabiltzen da, bi datu multzo barreiaturen arteko harremana ezartzeko.

Sintaxia

F.INV(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=F.INV(0,5;5;10): 0,9319331609 ematen du.

F.INV.RT

F banaketaren alderantzizko eskuin ilara ematen du.

Sintaxia

F.INV.RT(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=F.INV.RT(0,5;5;10): 0,9319331609 ematen du.

F.TEST

F probaren emaitza kalkulatzen du.

Sintaxia

F.TEST(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen matrizea da.

Datuak_2: bigarren matrizea da.

Adibidea

=F.TEST(A1:A30;B1:B12): bi datu multzoak bariantzetan desberdinak ote diren kalkulatzen du, eta bi multzoak populazio berekoak izateko probabilitatea ematen du.

FDIST

F banaketaren balioak kalkulatzen ditu.

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

Adibidea

=FDIST(0,8;8;12): 0,61 ematen du.

FDIST

F banaketaren ezker ilarako balioak kalkulatzen ditu.

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=F.DIST(0,8;8;12;0) 0,7095282499 ematen du.

=F.DIST(0,8;8;12;1) 0,3856603563 ematen du.

FINV

F probabilitatearen alderantzizkoa ematen du. F banaketa F probetan erabiltzen da, bi datu multzo barreiaturen arteko harremana ezartzeko.

Sintaxia

FINV(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=FINV(0,5;5;10): 0,93 ematen du.

FISHER

Xen Fisher-en transformazioa ematen du eta ia banaketa normala duen funtzio bat sortzen du.

Sintaxia

FISHER(Zenbakia)

Zenbakia: transformatu beharreko zenbakia da.

Adibidea

=FISHER(0,5): 0,55 ematen du.

FISHERINV

Xen Fisher-en transformazioaren alderantzizkoa ematen du, eta ia banaketa normala duen funtzio bat sortzen du.

Sintaxia

FISHERINV(Zenbakia)

Zenbakia: transformatu beharreko balioa da.

Adibidea

=FISHERINV(0,5) emaitza 0,46 da.

FTEST

F probaren emaitza kalkulatzen du.

Sintaxia

FTEST(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen matrizea da.

Datuak_2: bigarren matrizea da.

Adibidea

=FTEST(A1:A30;B1:B12): bi datu multzoak bariantzetan desberdinak ote diren kalkulatzen du, eta bi multzoak populazio berekoak izateko probabilitatea ematen du.

GAMMA

Gamma funtzioaren balioa ematen du. Kontuan izan GAMMAINV ez dela GAMMA funtzioaren alderantzizkoa, GAMMADISTena baizik.

Sintaxia

Zenbakia: Gamma funtzioaren balioa kalkulatu behar zaion zenbakia da.

GAMMADIST

Gamma banaketaren balioak ematen ditu.

Alderantzizko funtzioa GAMMAINV da.

Sintaxia

GAMMADIST(Zenbakia; Alfa; Beta; C)

Zenbakia: Gamma banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: Gamma banaketaren Beta parametroa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=GAMMADIST(2;1;1;1): 0,86 ematen du.

GAMMADIST

Gamma banaketaren balioak ematen ditu.

Alderantzizko funtzioa GAMMAINV edo GAMMA.INV da.

Funtzio hau GAMMADIST funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

Sintaxia

GAMMADIST(Zenbakia; Alfa; Beta; C)

Zenbakia: Gamma banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: Gamma banaketaren Beta parametroa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=GAMMADIST(2;1;1;1): 0,86 ematen du.

GAMMAINV

GAMMADIST Gama banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. Funtzio honen bidez, banaketa desberdina duten aldagaiak bila ditzakezu.

Sintaxia

GAMMAINV(Zenbakia; Alfa; Beta)

Zenbakia: alderantzizko Gamma banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: gamma banaketaren Beta parametroa.

Adibidea

=GAMMAINV(0,8;1;1): 1,61 ematen du.

GAMMAINV

GAMMADIST Gama banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. Funtzio honen bidez, banaketa desberdina duten aldagaiak bila ditzakezu.

Funtzio hau GAMMAINV funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

Sintaxia

GAMMAINV(Zenbakia; Alfa; Beta)

Zenbakia: alderantzizko Gamma banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: gamma banaketaren Beta parametroa.

Adibidea

=GAMMAINV(0,8;1;1): 1,61 ematen du.

GAMMALN

Gamma funtzioaren logaritmo naturala ematen du: G(x).

Sintaxia

GAMMALN(Zenbakia)

Zenbakia: Gamma funtzioaren logaritmo naturala kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAMMALN(2): 0 ematen du.

GAMMALN.PRECISE

Gamma funtzioaren logaritmo naturala ematen du: G(x).

Sintaxia

GAMMALN.PRECISE(Zenbakia)

Zenbakia: Gamma funtzioaren logaritmo naturala kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAMMALN(2): 0 ematen du.

GAUSS

Banaketa normal estandar metatua ematen du.

GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5 da

Sintaxia

GAUSS(zenbakia)

Zenbakia: banaketa normal estandarra kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GEOMEAN

Lagin baten batez besteko geometrikoa ematen du.

Sintaxia

GEOMEAN(Zenbakia1; Zenbakia2;...; Zenbakia30)

Zenbakia1, Zenbakia2, ..., Zenbakia30: ausazko lagin bat adierazten duten zenbakizko argumentuak edo barrutiak dira.

Adibidea

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Ausazko lagin honen batez besteko balio geometrikoa, beraz, 41,79 da.

HARMEAN

Datu multzo baten batez besteko harmonikoa ematen du.

Sintaxia

HARMEAN(Zenbakia1; Zenbakia2; ...; Zenbakia30)

Zenbakia1, Zenbakia2, ..., Zenbakia30: Batezbesteko harmonikoa kalkulatzeko erabil daitezkeen 30 balio edo barruti dira.

Adibidea

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Ausazko lagin honen batez besteko harmonikoa, beraz, 37,64 da.

HYPGEOMDIST

Banaketa hipergeometrikoa ematen du.

Sintaxia

HYPGEOMDIST(X; N_lagina; arrakastak; N_populazioa)

X: laginean lortutako emaitzen kopurua.

N_lagina: ausazko laginaren tamaina da.

Arrakastak: populazio osoaren emaitza posibleen kopurua.

N_populazioa: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100): 0,81 ematen du. Gurinez igurtzitako 100 tostada mahaitik behera erortzen badira, eta horietatik 90 gurina behera dutela geratzen badira, nik beste bi tostada botatzen baditut mahaitik, % 81eko probabilitatea egongo da biak gurina behera dutela geratzeko.

HYPGEOMDIST

Banaketa hipergeometrikoa ematen du.

Sintaxia

HYPGEOMDIST(X; N_lagina; arrakastak; N_populazioa)

X: laginean lortutako emaitzen kopurua.

N_lagina: ausazko laginaren tamaina da.

Arrakastak: populazio osoaren emaitza posibleen kopurua.

N_populazioa: populazio osoaren tamaina.

Metatua (aukerakoa): 0 edo Faltsua, probabilitate-dentsitatearen funtzioa kalkulatzen du. Beste balio batzuk edo Egiazkoa izanez gero, edo ez ikusi eginez gero, banaketa metatuaren funtzioa kalkulatzen du.

Adibideak

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100): 0,81 ematen du. Gurinez igurtzitako 100 tostada mahaitik behera erortzen badira, eta horietatik 90 gurina behera dutela geratzen badira, nik beste bi tostada botatzen baditut mahaitik, % 81eko probabilitatea egongo da biak gurina behera dutela geratzeko.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) 1 ematen du.

TRIMMEAN

Datu multzo baten batez bestekoa kalkulatzen du, marjinetako datuen alfa ehunekoa kontuan hartu gabe.

Sintaxia

TRIMMEAN(datuak; alfa)

Datuak: adibideko datuen matrizea da.

Alfa: kontuan hartuko ez den ertzetako datuen ehunekoa da.

Adibidea

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1): A1:A50 gelaxketako zenbakien batez besteko balioa kalkulatzen du, kontuan hartu gabe balio altuenen ehuneko 5a eta balio baxuenen ehuneko 5a. Ehunekoak datu multzo osoari aplikatzen zaizkio, eta ez ertzetako balioak kendutakoan geratzen den batugai kopuruari.

Z.TEST

Lagin batean oinarrituz kalkulatutakoaren baino handiagoa den z-estatistika bat behatzearen probabilitatea kalkulatzen du.

Sintaxia

Z.TEST(Datuak; mu; Sigma)

Datuak emandako lagina, normalki banatutako populaziotik marraztuta.

mu populazioaren batez besteko ezaguna.

Sigma populazioaren desbiderapen estandar ezaguna. Aipatu gabe uzten bada, emandako laginaren desbiderapen estandarra erabiliko da.

Adibidea

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2): A2:A20 lagin batean egindako z-test baten emaitza itzultzen du. Lagina 9 balioko batez bestekoa eta 2 balioko desbideraketa estandarra duen populazio batetik hartu da.

ZTEST

lagin batean oinarrituz kalkulatutakoaren baino handiagoa den z-estatistika bat behatzearen probabilitatea kalkulatzen du.

Sintaxia

ZTEST(Datuak; mu; Sigma)

Datuak emandako lagina, normalki banatutako populaziotik marraztuta.

mu populazioaren batez besteko ezaguna.

Sigma populazioaren desbiderapen estandar ezaguna. Aipatu gabe uzten bada, emandako laginaren desbiderapen estandarra erabiliko da.

Ikus, baita ere, Wiki orrialdea.