Finantza-funtzioak. Lehen zatia

LibreOffice Calc-en finantza-funtzio matematikoak biltzen dira kategoria honetan.

ACCRINT

Ordainketa periodikoak dituen titulu baten interes metatua kalkulatzen du.

Sintaxia

ACCRINT(Jaulkipena;Lehen interesa;Likidazioa;Tasa;Balio nominala;Maiztasuna;Oinarria)

Jaulkipena (ezibestekoa) balorearen jaulkipen-data.

Lehen interesa (ezinbestekoa) balorearen lehen interesaren data.

Likidazioa (ezinbestekoa) ordura arte metatutako interesa kalkulatu beharreko data da.

Tasa (ezinbestekoa) urteko interes-tasa nominala (interes nominala)

Balio nominala (aukerakoa) balorearen balio nominalaren da.

Maiztasuna (aukerakoa) urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Titulua 2001.02.28an jaulki da. Lehen interesaren data 2001.08.31n ezarri da. Likidazio-data 2001.05.01 da. Interes-tasa 0,1 edo % 10 da, eta balio nominala 1000 moneta-unitate. Interesak urtean birritan ordaintzen dira (hau da, maiztasuna 2 da). Oinarria AEBetako metodoa da (0). Zenbatekoa da interes metatua?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0,1;1000;2;0): 16,94444 ematen du.

ACCRINTM

Mugaegunean ordainduko den (ordainketa bakarra) titulu baten interes metatua kalkulatzen du.

Sintaxia

ACCRINTM(Jaulkipena;Likidazioa;Interesa;Balio nominala;Oinarria)

Jaulkipena (ezinbestekoa) balorearen jaulkipen-data.

Likidazioa (ezinbestekoa) ordura arte metatutako interesa kalkulatu beharreko data da.

Tasa (ezinbestekoa) urteko interes-tasa nominala (interes nominala).

Balio nominala (aukerakoa) balorearen balio nominalaren da.

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Titulua 2001.04.01ean jaulki da. Mugaeguna 2001.06.15ean ezarri da. Interes-tasa 0,1 edo % 10 da, eta balio nominala 1000 moneta-unitate. Eguneko/urteko kalkuluaren oinarria egunekoa (3) da. Zenbatekoa da interes metatua?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0,1;1000;3): 7505342,47 ematen du.

AMORDEGRC

Epealdi bati dagokion amortizazioa kalkulatzen du, amortizazio beherakorraren arabera. AMORLINC funtzioan ez bezala, amortizazio-koefizientea balio-bizitzaren mende egongo da hemen.

Sintaxia

AMORDEGRC(Kostua;Erosketa-data;LehenEpealdia;Hondar-balioa;Epealdia;Tasa;Oinarria)

Kostua: eskuratze-kostua da.

ErositakoData: eskuratzearen data da.

LehenEpealdia: lehen epealdiaren amaiera-data.

Hondar-balioa: aktiboaren balio-bizitzaren amaierako hondar-balioa.

Epealdia: kontuan hartu beharreko epealdia.

Tasa: amortizazio-tasa da

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


AMORLINC

Epealdiari dagokion amortizazioa kalkulatzen du, amortizazio linealaren arabera. Aktiboa epealdiaren barnean erosi bada, amortizazioari dagokion balio proportzionala aplikatzen da.

Sintaxia

AMORLINC(Kostua;Erosketa-data;LehenEpealdia;Hondar-balioa;Epealdia;Tasa;Oinarria)

Kostua: eskuratze-kostua adierazten du.

ErositakoData: eskuratzearen data da.

LehenEpealdia: lehen denboraldiaren amaiera-data.

Hondar-balioa: aktiboaren balio-bizitzaren amaierako hondar-balioa.

Epealdia: kontuan hartu beharreko epealdia.

Tasa: amortizazio-tasa da

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


DB

Aktibo baten amortizazioa kalkulatzen du, epealdi jakin baterako, metodo beherakor finkoaren bidez.

Amortizazioaren hasieran amortizazio handiagoa ezarri nahi baduzu (amortizazio linealaren ordez), erabili amortizazio mota hau. Amortizazio-balioa murriztu egiten da amortizazio-epealdi bakoitzean, amortizatzeko geratzen den zatian oinarrituta.

Sintaxia

DB(Kostua;Hondar-balioa;Bizitza;Epealdia;Hilabetea)

Kostua: aktiboaren hasierako kostua.

Hondar-balioa: aktiboari amortizazioaren (balio-bizitzaren) amaieran geratzen zaion balioa.

Bizitza: aktiboaren amortizazioak zenbat irauten duen definitzen du; hau da, zenbat denboran erabiliko den aktiboa.

Epealdia epealdi bakoitzaren iraupena da. Epealdiaren balioak amortizazioaren iraupenaren denbora-unitate berekoa izan behar du.

Hilabeteak (aukerakoa) amortizazioaren lehen urteko hilabete kopurua definitzen du. Sarrerarik definitzen ez bada, 12 erabiliko ba balio lehenetsi gisa.

Adibidea

25.000 moneta-unitateko hasierako kostua duen ordenagailu-sistema bat 3 urtean amortizatu nahi duzu. Hondar-balioa 1.000 moneta-unitatekoa izango da. Epealdi bat 30 egunekoa da.

=DB(25000;1000;36;1;6) = 1,075.00 moneta-unitateak

Ordenagailu-sistemaren amortizazio beherakor finkoa 1.075,00 moneta-unitatekoa da.

DDB

Aktibo baten amortizazioa kalkulatzen du, epealdi jakin bateko, metodo aritmetiko beherakorraren bidez.

Hasieran gehiago amortizatu nahi baduzu, erabili amortizazio-metodo hau (amortizazio linealaren ordez). Amortizazioaren balioa murrizten joaten da epealdiz epealdi eta eskuratu eta handik gutxira balio-galera handiagoa izaten duten aktiboekin erabiltzen da normalean. Kontuan izan kontabilitate-balioa inoiz ez dela zerora iritsiko kalkulu mota honekin.

Sintaxia

DDB(Kostua;Hondar-balioa;Bizitza;Epealdia;Faktorea)

Kostua: aktibo baten hasierako kostua.

Hondar-balioa: aktiboari bere bizitzaren amaieran geratuko zaion hondar-balioa.

Bizitza: aktiboa zenbat epealditan (zenbat urtetan edo hilabetetan) erabiliko den zehazten du.

Epealdia: balioa kalkulatzen den epealdia.

Faktorea (aukerakoa): faktore honen arabera murrizten da amortizazioa. Baliorik sartzen ez bada, faktore lehenetsia 2 da.

Adibidea

75.000 moneta-unitateko hasierako kostua duen ordenagailu-sistema bat hilero amortizatu nahi duzu 5 urtez. Amortizazioa amaitutakoan, hondar-balioak 1 moneta-unitatekoa izan behar du. Faktorea 2 da.

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1.721,81 moneta-unitate. Beraz, eskuratu ondorengo hamabi hilabeteko amortizazio beherakor bikoitza 1.721,81 moneta-unitatekoa da.

DISC

Titulu baten deskontua kalkulatzen du portzentaje gisa.

Sintaxia

DISC(Likidazioa;Mugaeguna;Prezioa;Diru-itzulketa;Oinarria)

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Prezioa: balorearen prezioa (erosketa-prezioa), 100 moneta-unitateko balio nominalari dagokiona.

Diru-itzulketa: tituluaren 100 moneta-unitateko balio nominalarengatik itzuliko duten zenbatekoa.

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Titulua 2001.01.25ean erosi da; mugaeguna 2001.11.15 da; prezioa (erosketa-prezioa) 97 da; diru-itzulketaren balioa 100. Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zenbatekoa izango da likidazioa (deskontua)?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3): ehuneko 0,0372 edo 3,72 ematen du.

DURATION_ADD

Interes finkoko titulu baten iraupena (epea) kalkulatzen du urtetan.

Ohar-ikonoa

_ADD edo _EXCEL2003 katearekin bukatutako izenak dituzten funtzioek Microsoft Excel 2003 aplikazioan dauden funtzio baliokideen emaitza bera ematen dute (Excelekoek ez dute atzizki hori). Erabili atzizkirik gabeko funtzioak nazioarteko estandarretan oinarritutako emaitzak eskuratzeko.


Sintaxia

DURATION_ADD(Likidazioa;Mugaeguna;Interes nominala;Etekina;Maiztasuna;Oinarria)

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Interes nominala urteko interes-tasa nominala

Etekina: tituluaren urteko etekina.

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Titulua 2001-01-01ean erosi da; mugaeguna 2006-01-01 da. Interes nominala % 8koa da. Etekina % 9,0 da. Interesak urtean birritan ordaintzen dira (hau da, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zein izango da iraupena?

=DURATION_ADD("2001-01-01";"2006-01-01";0,08;0,09;2;3)

EFFECTIVE

Interes-tasa nominal baten urteko benetako interes-tasa (efektiboa) kalkulatzen du.

Interes-tasa nominala kalkulu-epealdi baten amaieran sortutako interesean oinarritzen da. Interes efektiboa handitu egiten da egindako ordainketa kopuruaren arabera. Bestela esanda, interesak askotan epealdia amaitu aurretik ordaintzen dira, hilero, hiru hilean behin, etab.

Sintaxia

EFFECTIVE(NOM;P)

Nom interes-tasa nominala.

P urtean zenbat aldiz ordainduko diren interesak.

Adibidea

Urteko interes-tasa nominala % 9,75 bada eta lau epealdi definitzen badira interesak kalkulatzeko, zein da interes-tasa efektiboa?

=EFFECTIVE(% 9,75;4) = % 10,11 Beraz, urteko interes-tasa efektiboa % 10,11 da.

EFFECT_ADD

Urteko interes-tasa efektiboa kalkulatzen du interes-tasa nominala eta urteko interes-ordainketen kopurua oinarri hartuta.

Ohar-ikonoa

_ADD edo _EXCEL2003 katearekin bukatutako izenak dituzten funtzioek Microsoft Excel 2003 aplikazioan dauden funtzio baliokideen emaitza bera ematen dute (Excelekoek ez dute atzizki hori). Erabili atzizkirik gabeko funtzioak nazioarteko estandarretan oinarritutako emaitzak eskuratzeko.


Sintaxia

EFFECT_ADD(Interes nominala;UOI)

Interes-tasa nominala urteko interes-tasa nominala.

NPerY urteko interes-ordainketen kopurua da.

Adibidea

Zein da % 5,25eko interes nominalaren eta hiru hilean behingo ordainketaren urteko interes-tasa efektiboa?

=EFFECT_ADD(0,0525;4) 0,053543 edo % 5,3543 ematen du.

IRR

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du. Kutxa-mugimendu erregularrak adierazten dituzten balioen artean batek, gutxienez, negatiboa izan behar du (ordainketak), eta beste balio batek positiboa (sarrerak).

Ordainketak tarte irregularretan badira, erabili XIRR funtzioa.

Sintaxia

IRR(Balioak; Estimazioa)

Balioak: balioak dituen matrize bat adierazten du.

Estimazioa (aukerakoa) balio estimatua da. Metodo iteratibo bat erabiltzen da barne-errendimenduaren tasa kalkulatzeko. Balio gutxi batzuk baino ezin badituzu zehaztu, hasierako balio zenbatetsi bat sartu beharko duzu iterazioa gaitzeko.

Adibidea

Demagun gelaxka-eduki hauek dauzkagula: A1=-10000, A2=3500, A3=7600 eta A4=1000. Orduan, =IRR(A1:A4) formulak % 11,33 emaitza emango luke.

Abisu-ikonoa

Erabilitako metodo iteratiboaren ondorioz, posible da IRR funtzioak huts egitea eta 523 errorea ematea, "Errorea: kalkuluak ez du konbergitzen" mezua adierazita egoera-barran. Kasu horretan, probatu beste balio bat 'Zenbatetsia' parametrorako.


ISPMT

Amortizazio-tasa konstanteen interes-tasa kalkulatzen du.

Sintaxia

ISPMT(Tasa; Epealdia; EpealdiakGuztira; Inbertsioa)

Tasa: interes-tasa periodikoa ezartzen du.

Epealdia interesa kalkulatzeko amortizazio-epealdien kopurua da.

EpealdiakGuztira ordainketa-epealdien kopuru totala da.

Inbertsioa: inbertsioaren zenbatekoa.

Adibidea

Demagun 120.000 moneta-unitateko mailegua daukazula. Epea 2 urtekoa da eta ordainketak hilerokoak; urteko interes-tasa, berriz, % 12koa da. 1,5 urteren ondoren ordaindutako interesak kalkulatu nahi dira.

=ISPMT(1%;18;24;120000) = -300 moneta-unitate. Hileroko ordainketa 1,5 urte ondoren 300 moneta-unitatekoa da.

PV

Ordainketa erregularren serie baten balio eguneratua (efektiboa) kalkulatzen du.

Funtzio honen bidez kalkula dezakezu zenbat diru inbertitu behar duzun gaur, epealdi kopuru jakin batean zehar ordainketa erregularrak (urtesariak) jasotzeko. Gainera, epealdi horien amaieran erabilgarri geratuko den diru kopurua ere zehatz dezakezu. Zenbatekoa epealdi bakoitzaren hasieran ala amaieran ordaindu behar den ere zehatz dezakezu.

Sartu balioak zenbaki, adierazpen edo erreferentzia gisa. Adibidez, % 8ko interesa ordaintzen bada urtero, baina hilabetea erabili nahi baduzu epealdi gisa, sartu % 8 / 12 Tasa eremuan, eta LibreOffice Calc-ek automatikoki kalkulatuko du faktore zuzena.

Sintaxia

PV(Tasa; NPER; PMT; FV; Modua)

Tasa: epealdiko interes-tasa definitzen du.

NPer: ordainketak egiteko epealdien guztizko kopurua.

Pmt: epealdi bakoitzean ordaindutako ordainketa konstantea.

FV (aukerakoa)k azken kuota ordaindu ondoren geratu behar duen etorkizuneko balioa definitzen du.

Modua (aukerakoa) ordainketak noiz egingo diren zehazten du. Modua = 1 bada, epealdiaren hasieran egin beharko da ordainketa, eta Modua = 0 bada (lehenetsia),aldiz, epealdiaren amaieran.

LibreOffice Calc-eko funtzioetan, "aukerakoa" marka daukaten parametroak alde batera utz daitezke ondoren parametrorik ez dagoenean soilik. Adibidez, lau parametro dituen funtzio batean, funtzio horietako azken biek "aukerakoa" marka badaukate, 4. parametroa edo 3. eta 4. parametroa alde batera utz ditzakezu, baina ezin duzu alde batera utzi 3. parametroa bakarrik.

Adibidea

Zein da inbertsio baten balio efektiboa, hilero 500 moneta-unitate ordaintzen badira eta urteko interes-tasa % 8 bada? Ordainketa-epealdia 48 hilabetekoa da eta epealdiaren amaieran 20.000 moneta-unitate geratu behar dira.

=PV(% 8/12;48;500;20000) = -35.019,37 moneta-unitate. Baldintza horien arabera, 35.019,37 moneta-unitate jarri behar dituzu gaur, hilero 500 moneta-unitate jaso ahal izateko 48 hilabetez eta amaieran oraindik 20.000 moneta-unitate geratzeko. Beste era batera kalkulatuta: 48 x 500 moneta-unitate + 20.000 moneta-unitate = 44.000 moneta-unitate. Kopuru horren eta jarritako 35.000 moneta-unitateen arteko diferentziak ordaindutako interesa adierazten du.

Balio horien ordez erreferentziak sartzen badituzu formulan, edozein kopurutako egoera hipotetikoak kalkula ditzakezu. Oharra: konstanteen erreferentziak erreferentzia absolutu gisa definitu behar direla. Amortizazio-funtzioetan aurkituko dituzu mota honetako aplikazioen adibideak.

RECEIVED

Egun jakin batean interes finkoko titulu batengatik jasotako kopurua kalkulatzen du.

Sintaxia

RECEIVED(Likidazioa;Mugaeguna;Inbertsioa;Deskontua;Oinarria)

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Inbertsioa: erosketaren zenbatekoa.

Deskontua: tituluaren deskontu-portzentajea.

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo ezer ez

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Likidazio-data: 1999ko otsailaren 15a; mugaeguna: 1999ko maiatzaren 15a; inbertsioaren zenbatekoa: 1000 moneta-unitate; deskontua: % 5,75; oinarria: Egunekoa/360 = 2.

Honela kalkulatzen da mugaegunean jasotako kopurua:

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0,0575;2): 1014,420266 ematen du.

SYD

Amortizazio aritmetiko beherakorra kalkulatzen du.

Objektu baten amortizazio-epe osoaren barruko denboraldi jakin bateko amortizazioa kalkula dezakezu funtzio honekin. Amortizazio beherakor aritmetikoak amortizazio kopurua zenbateko finko batean murrizten du epealdiz epealdi.

Sintaxia

SYD(Kostua;Hondar-balioa;Bizitza;Epealdia)

Kostua: aktiboaren hasierako kostua.

Hondar-balioa:aktiboari amortizazioaren ondoren geratzen zaion balioa.

Bizitza: aktiboaren amortizazio-denbora osoa, zenbat amortizazio-epealdi izango diren definitzen duena.

Epealdiak amortizazioa kalkulatzeko erabiltzen den epealdia definitzen du.

Adibidea

Hasieran 50.000 moneta-unitate kostatzen den bideo-sistema bat urtero amortizatu behar da 5 urtez. Hondar-balioa 10.000 moneta-unitatekoa izango da. Kalkula ezazu lehen urteari dagokion amortizazioa.

=SYD(50000;10000;5;1)=13.333,33 moneta-unitate. Lehen urteari dagokion amortizazioa 13.333,33 moneta-unitate dira.

Epealdi bakoitzari dagokion amortizazioa ikusi nahi izanez gero, amortizazio-taula bat definitzea komeni da. LibreOffice Calc-en erabilgarri dituzun amortizazio-formulak sartzen badituzu bata bestearen atzetik, oso erraz ikusiko duzu zein amortizazio-formula komeni zaizun gehien. Sartu taula honela:

A

B

C

D

E

1

Hasierako kostua

Hondar-balioa

Balio-bizitza

Epealdia

Amortizazioa SYD

2

50.000 moneta-unitate

10.000 moneta-unitate

5

1

13.333,33 moneta-unitate

3

2

10.666,67 moneta-unitate

4

3

8.000,00 moneta-unitate

5

4

5.333,33 moneta-unitate

6

5

2.666,67 moneta-unitate

7

6

0,00 moneta-unitate

8

7

9

8

10

9

11

10

12

13

>0

Guztira

40.000,00 moneta-unitate


E2 gelaxkako formula hau da:

=SYD($A$2;$B$2;$C$2;D2)

Formula E zutabean errepikatu behar da E11 gelaxkaraino (hautatu E2 eta ondoren saguarekin arrastatu beheko eskuin-ertza).

Amortizazio kopuruen totalak egiaztatzeko formula E13 gelaxkan dago. SUMIF funtzioa erabiltzen du, E8:E11 areako balio negatiboak ez baitira kontuan hartu behar. >0 baldintza A13 gelaxkan dago. E13 gelaxkako formula hau da:

=SUMIF(E2:E11;A13)

Orain 10 urteko bizitzari dagokion amortizazioa ikusi dezakezu, edo 1 moneta-unitateko hondar-balioa aplikatu, edo hasierako beste kostu bat sartu, etab.

Finantza-funtzioak. Bigarren zatia

Finantza-funtzioak. Hirugarren zatia

Funtzioak kategoriaren arabera