Input funtzioa [VBA]

Fitxategi bitar edo sarrera-fitxategi baten korronte irekia itzultzen du (Katea).

Abisu-ikonoa

Funtzio edo konstante hau gaitzeko, erabili Option VBASupport 1 instrukzioa modulu batean, programa-kode exekutagarriaren aurrean kokatuta.


Sintaxia:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Itzulera-balioa:

String

Parametroak:

Zenbakia: Derrigorrezkoa. Itzuliko den karaktere kopurua zehazten duen zenbakizko adierazpena.

#: Aukerakoa.

FitxategiZenbakia: Derrigorrezkoa. Baliozko edozein fitxategi-zenbakia.

Errore-kodeak:

6 Gainkezkatzea

52 Okerreko fitxategi-izena edo zenbakia

62 EOF-tik harago irakurtzen

Adibidea:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub