MIRR funtzioa [VBA]

Inbertsio sorta baten barne-errendimenduaren tasa aldatua kalkulatzen du.

Abisu-ikonoa

Funtzio edo konstante hau gaitzeko, erabili Option VBASupport 1 instrukzioa modulu batean, programa-kode exekutagarriaren aurrean kokatuta.


Sintaxia:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Balioak(): Kutxa-mugimenduen matrize bat, ordainketen eta sarreren serie bat ordezkatzen duena. Balio negatiboak ordainketatzat hartzen dira eta balio positiboak sarreratzat. Matrize horrek gutxienez balio negatibo bat eta balio positibo bat izan behar ditu.

Inbertsioa: inbertsioen (matrizearen balio negatiboen) interes-tasa da.

BerrinbertsioTasa: berrinbertsioaren (matrizearen balio positiboen) interes-tasa da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' 94,16 ematen du. The modified internal rate of return of the cash flow. Kutxa-mugimenduaren errendimenduaren barne-tasa moldatua.

End Sub