IRR funtzioa [VBA]

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du.

Abisu-ikonoa

Funtzio edo konstante hau gaitzeko, erabili Option VBASupport 1 instrukzioa modulu batean, programa-kode exekutagarriaren aurrean kokatuta.


Sintaxia:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Balioak(): Kutxa-mugimenduaren balioen matrizea. Kutxa-mugimendu erregularrak adierazten dituzten balioen artean batek, gutxienez, negatiboa izan behar du (ordainketak), eta beste balio batek positiboa (sarrerak).

Estimazioa IRR balioaren hasierako estimazioa.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' 11,3321028236252 ematen du . Kutxa-mugimenduaren barne-errendimenduaren tasa.

End Sub