Left funtzioa

Kate-adierazpeneko ezker-ezkerreko karaktere kopurua itzultzen du.

Sintaxia:

Left (Testua As String, n As Long)

Itzulera-balioa:

Katea

Parametroak:

Testua: kate-adierazpena, zeinen ezker-ezkerreko karaktereak itzultzea nahi duzun.

n: itzultzea nahi duzun karaktere kopurua zehazten duen zenbakizko adierazpena. n = 0 bada, zero luzerako katea itzuliko da. Gehienezko balioa 65535 izan daiteke.

Ondorengo adibidean, YYYY.MM.DD formatuan dagoen data MM/DD/YYYY formatura bihurtzen du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sSarrera = InputBox("Sartu data nazioarteko 'YYYY-MM-DD' formatuan")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub