EqualUnoObjects funtzioa

True itzultzen du, zehaztutako bi Basic Uno objektuk Uno objektu-instantzia bera adierazten badute.

Sintaxia:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Itzulera-balioa:

Boolearra

Adibidea:

' Objektuen kopia -> instantzia bera

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Struct-en kopia balio gisa -> instantzia berria

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )