IsUnoStruct funtzioa

True (egiazkoa) itzultzen du, objektua UNO struct bat bada.

Sintaxia:

IsUnoStruct( Uno mota )

Itzulera-balioa:

Boolearra

Parametroak:

Uno mota : Uno objektua

Adibidea:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Zerbitzu bat instantziatzen du

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsEgitura ' False bistaratzen du oFitxategiAtzipenBakuna EZ baita struct bat

' Property struct bat instantziatzen du

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsEgitura ' True bistaratzen du aPropietatea struct bat baita

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsEgitura ' False bistaratzen du 42 EZ baita struct bat

End Sub