LBound funtzioa

Matrize baten beheko muga itzultzen du.

Sintaxia:

UBound (ArrayIzena [, Dimentsioa])

Itzulera-balioa:

Osoko zenbakia

Parametroak:

ArrayIzena: matrize-neurriaren goiko muga (Ubound) edo beheko muga (LBound) itzuli behar zaion matrizearen izena.

[Dimentsioa]: zein neurriren goiko muga (Ubound) edo beheko muga (LBound) itzuli behar den adierazten duen osoko zenbakia. Baliorik zehazten ez bada, lehenengo neurria hartuko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

9 Azpindizea barrutitik kanpo

Adibidea:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sAlda()) ' 10 itzultzen du

  Print UBound(sAlda()) ' 20 itzultzen du

  Print LBound(sAlda(),2) ' 5 itzultzen du

  Print UBound(sAlda(),2) ' 70 itzultzen du

End Sub