IsObject funtzioa

Adierazitako objektu-aldagaia OLE objektua den egiaztatzen du. Funtzioak True itzuliko du aldagaia OLE objektua bada; bestela, False itzuliko du.

Sintaxia:

IsObject (ObjektuAldagaia)

Itzulera-balioa:

Boolearra

Parametroak:

ObjektuAldagaia: egiaztatzea nahi duzun aldagaia. Object aldagaiak OLE objekturik badu, funtzioak True itzuliko du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa