IsNumeric funtzioa

Emandako adierazpena zenbakia den egiaztatzen du. Adierazpena zenbakia bada, funtzioak True itzultzen du, bestela, False itzultzen du.

Sintaxia:

IsNumeric (Aldagaia)

Itzulera-balioa:

Boolearra

Parametroak:

Aldagaia: egiaztatzea nahi duzun adierazpena.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vAldagaia) ' False itzultzen du

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vAldagaia) ' True itzultzen du

End Sub