IsArray funtzioa

Emandako aldagaia matrizean data-eremua den egiaztatzen du.

Sintaxia:

IsArray (Aldagaia)

Itzulera-balioa:

Boolearra

Parametroak:

Aldagaia: matrize gisa deklaratuta dagoen egiaztatzea nahi duzun aldagaia. Aldagaia matrizea bada, funtzioak True itzuliko du, eta bestela, False itzuliko du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:

Sub ExampleIsArray

Dim sDatf(10) As String

    Print isarray(sdatf())

End Sub