ReDim instrukzioa

Aldagaiak edo matrizeak deklaratzen ditu.

Sintaxia:

[ReDim]Dim AldagaiIzena [(hasiera To amaiera)] [As AldagaiMota][, AldagaiIzena2 [(hasiera To amaiera)] [As AldagaiMota][,...]]

Nahi izanez gero, Preserve gako-hitza parametro gisa sar dezakezu tamainaz aldatutako matrizearen edukia mantentzeko.

Parametroak:

AldagaiIzena: aldagai- edo matrize-izena.

Hasiera, Amaiera: Elementu kopurua (ElementuKopurua=(amaiera-hasiera)+1) eta indizearen barrutia definitzen duten zenbakizko balioak edo konstanteak.

Hasiera eta Amaiera zenbakizko adierazpenak izan daitezke, ReDim prozedura-mailan erabiltzen bada.

AldagaiMota: aldagaien datu mota deklaratzen duen gako-hitza.

Gako-hitza: aldagai mota

Bool: aldagai boolearra (True, False)

Date: data-aldagaia

Double: doitasun bikoitzeko koma mugikorraren aldagaia (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)

Integer: osoko aldagaia (-32768 - 32767)

Long: osoko aldagai luzea (-2,147,483,648 - 2,147,483,647)

Object: objektu-aldagaia (gero Set-en bidez bakarrik defini daiteke!)

[Single]: koma mugikorraren aldagai bakuna (3,402823x10E38 - 1,401298x10E-45). Gako-hitzik zehazten ez bada, aldagaiak Single gisa definituko dira, baldin eta DefBool eta DefVar bitarteko instrukzio bat erabiltzen ez bada.

String: gehienez 64.000 ASCII karaktere dituen kate-aldagaia.

Variant: Variant aldagai mota (mota guztiak eduki ditzake eta definizioz ezartzen da).

LibreOffice Basic-en aldagaiak ez dituzu esplizituki deklaratu behar. Hala ere, matrizeak deklaratu egin behar dira erabili aurretik. Aldagaiak Dim instrukzioaren bidez deklara ditzakezu, komak erabiliz deklarazio anizkoitzak bereizteko. Aldagai mota bat deklaratzeko, sartu motaren deklarazio-karakterea eta ondoren izena edo erabili dagokion gako-hitza.

LibreOffice Basic-ek array bakunak edo anizkoitzak erabiltzen ditu, eta array horiek aldagai mota jakin batek zehazten ditu. Matrizeak egokiak dira programak editatu beharreko zerrendak edo taulak baditu. Matrizeen abantaila da elementu indibidualak indizeak kontuan hartuta helbideratu daitezkeela, eta horiek zenbakizko adierazpen edo aldagai gisa zehaztu daitezke.

Dim instrukzioz deklaratutako indizeen barrutia ezartzeko bi modu daude:

DIM testua(20) as String REM 21 elementu 0tik 20ra zenbakituta

DIM testua(5 to 25) As String REM 21 elementu 5etik 25era zenbakituta

DIM testua$(-15 to 5) As String REM 21 elementu ( 0 barne),

rem -15etik 5era zenbakituta

Aldagai-eremuak, mota kontuan hartu gabe, dinamiko bihur daitezke ReDim bidez eman bazaizkie neurriak prozedura-mailan, azpierrutina edo funtzioen barnean. Normalean, matrize-barrutia behin bakarrik defini dezakezu, eta ezin duzu aldatu. Prozedura baten barnean, matrizeak ReDim instrukzioaren bidez deklara ditzakezu zenbakizko adierazpenak erabiliz eremuen neurrien barrutia definitzeko.

Adibidea:

Sub ExampleRedim

Dim iVar() As Integer, iCount As Integer

ReDim iVar(5) As Integer

For iCount = 1 To 5

    iVar(iCount) = iCount

Next iCount

ReDim iVar(10) As Integer

For iCount = 1 To 10

    iVar(iCount) = iCount

Next iCount

End Sub