Exit instrukzioa

Do...Loop, For...Next, funtzio bat edo azpierrutina batetik irteten da.

Sintaxia:

ikusi parametroak

Parametroak:

Exit Do

Do...Loop instrukzioan baino ez da baliozkoa begiztatik irteteko. Programa exekutatzen jarraitzen da Loop instrukzioaren ondoren datorren instrukzioarekin. Do...Loop instrukzioak habiaratuta baldin badaude, kontrola hurrengo goragoko mailako begiztara transferitzen da.

Exit For

For...Next begiztan baino ez da baliozkoa begiztatik irteteko. Programa exekutatzen jarraitzen da Next instrukzioaren atzetik datorren lehen instrukzioarekin. Habiaratutako instrukzioetan, kontrola goragoko hurrengo mailako begiztara transferitzen da.

Exit Function

Berehala irteten da Function prozeduratik. Programa exekutatzen jarraitzen da Function deiaren atzetik datorren instrukzioarekin.

Exit Sub

Berehala irteten da azpierrutinatik. Programa exekutatzen jarraitzen da Sub deiaren atzetik datorren instrukzioarekin.

Ohar-ikonoa

Exit instrukzioak ez du egituraren amaiera definitzen, eta ez da End instrukzioarekin nahasi behar.


Adibidea:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' BilaketaZerrenda-k testuArray:sZerrenda() bilatzen du sarrerako testuarentzat:

' Sarrerako indizea edo 0 ( Nulua) itzultzen du

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      exit for ' sElementua aurkituta

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function