Function instrukzioa

Itzulera mota zehazteko adierazpen gisa erabil daitekeen azpiprozedura definitzen du.

Sintaxia

ikus Parametroak

Parametroak:

Sintaxia

Function Izena[(AldagaiIzena1 [As Mota][, AldagaiIzena2 [As Mota][,...]]]) [As Mota]

instrukzio-blokea

[Exit Function]

instrukzio-blokea

End Function

Parametroa

Izena: funtzioak itzulitako balioa duen azpierrutinaren izena.

AldagaiIzena: azpierrutinara pasatu beharreko parametroa.

Mota: motaren deklarazio gako-hitza.

Adibidea:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' BilaketaLerroa-k SarreraTestua:sZerrenda() bilatzen du TestuSarrerantzat:

' Itzulera-balioa sarrerako indizea edo 0 (Null) da

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sElementua aurkituta

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function