End instrukzioa

Prozedura bat edo bloke bat bukatzen du.

Sintaxia:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametroak:

End instrukzioa honela erabili:

Instrukzioa

End: Ez da beharrezkoa, baina prozedura batean edozein lekutan sar daiteke programaren exekuzioa amaitzeko.

End Function: Function instrukzio bat amaitzen du.

End If: If...Then...Else blokearen amaiera markatzen du.

End Select: Select Case blokearen amaiera markatzen du.

End Sub: Sub instrukzioa amaitzen du.

Adibidea:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "1etik 5era bitarteko zenbakia"

    Case 6, 7, 8

      Print "6tik 8ra bitarteko zenbakia"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "8 baino handiagoa"

    Case Else

      Print "1etik 10erako barrutitik kanpo"

  End Select

End Sub