Beste instrukzio batzuk

Beste kategorietan sartzen ez diren instrukzioak hemen azaltzen dira.

Call instrukzioa

Programaren kontrola azpierrutina, funtzio edo DLL prozedura bati transferitzen dio.

Choose funtzioa

Argumentu-zerrenda batetik aukeratutako balioa itzultzen du.

Declare instrukzioa

LibreOffice Basic-en exekutatzea nahi duzun DLL fitxategian azpierrutina bat deklaratu eta definitzen du.

End instrukzioa

Prozedura bat edo bloke bat bukatzen du.

Exit instrukzioa

Do...Loop, For...Next, funtzio bat edo azpierrutina batetik irteten da.

FreeLibrary funtzioa

Declare instrukzioak kargatutako DLLak askatzen ditu. Askatutako DLLa automatikoki birkargatuko da bere funtzioetako bati deitzen bazaio. Ikus baita ere: Declare

Function instrukzioa

Itzulera mota zehazteko adierazpen gisa erabil daitekeen azpiprozedura definitzen du.

Rem instrukzioa

Programako lerro bat iruzkina dela adierazten du.

Stop instrukzioa

Basic programaren exekuzioa gelditzen du.

Sub instrukzioa

Azpierrutina bat definitzen du.

Switch funtzioa

Adierazpenez eta balioz osatutako argumentu-zerrenda ebaluatzen du. Switch funtzioak funtzio horrekin pasatako adierazpenari lotutako balioa itzultzen du.

With instrukzioa

Objektu bat objektu lehenetsi gisa ezartzen du. Beste objektu-izen bat deklaratzen ez bada, propietate eta metodo guztiek objektu lehenetsiari egingo diote erreferentzia End With instrukziora iritsi arte.