While...Wend instrukzioa

Programa batek While instrukzioa aurkitzen duenean, baldintza probatzen du. Baldintza False (faltsua) bada, programak zuzenean jarraitzen du Wend instrukzioarekin. Baldintza True (egiazkoa) bada, begizta exekutatzen jarraitzen da programak Wend aurkitu arte, eta orduan, While instrukziora itzultzen da. Baldintzak True izaten jarraitzen badu, begizta berriro exekutatuko da.

Do...Loop instrukzioan ez bezala, ezin zara While...Wend begiztatik Exit instrukzioaren bidez irten. Ez irten inoiz While...Wend begiztatik GoTo instrukzioaren bidez, exekuzio-errorea sortu baitezake.

Do...Loop instrukzioa While...Wend baino malguagoa da.

Sintaxia:

While baldintza [instrukzioa] Wend

Adibidea:

Sub AdibideaWhileWend

Dim sTestua as String

Dim iExekutatu As Integer

  sTestua ="Hau testu laburra da"

  iExekutatu = 1

  while iExekutatu < Len(sTestua)

    if Mid(sTestua,iExekutatu,1 )<> " " then Mid( sTestua ,iExekutatu, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sTestua,iExekutatu,1 )) )

    iExekutatu= iExekutatu + 1

  Wend

  MsgBox sTestua,0,"Testu kodetua"

End Sub