Baldintza-instrukzioak

Ondorengo instrukzioek baldintza dute oinarri.

If...Then...Else instrukzioa

Baldintza jakin bat True baldin bada soilik exekutatu nahi dituzun instrukzio-bloke bat edo gehiago definitzen ditu.

Select...Case instrukzioa

Instrukzio-bloke bat edo gehiago definitzen ditu adierazpen baten balioaren arabera.

IIf instrukzioa

Funtzioen balizko emaitza bat edo bi itzultzen ditu, ebaluatutako adierazpenaren balio logikoaren arabera.