On Error GoTo ... Resume instrukzioa

Erroreak maneiatzeko errutina baten aukera ematen du errore bat gertatzean, edo programaren exekuzioari berrekiten dio.

Sintaxia:

On {[Local] Error GoTo EtiketaIzena | GoTo 0 | Resume Next}

Parametroak:

GoTo EtiketaIzena: Errorea gertatzen bada, "EtiketaIzena" lerroan hasten den erroreak maneiatzeko errutina bideratzen du.

Resume Next: Errorea gertatzen bada, programaren exekuzioak errorea izandako instrukzioaren ondorengo instrukzioarekin jarraitzen du.

GoTo 0: Errorearen maneiatzailea desgaitzen du uneko prozeduran.

Lokala: "On error" esparru globalekoa da, eta aktibo dihardu beste "On error" instrukzio batek bertan behera utzi arte. "On Local error" deitzen dion errutinarekiko tokikoa da. Tokiko errorearen kudeaketak aurreko ezarpen globalekoa gainidazten du. Deitutako errutinatik irtetean, tokiko errorearen kudeaketa automatikoki bertan behera uzten da, eta aurreko ezarpen globalekoa leheneratzen da.

On Error GoTo instrukzioa makroetan gertatzen diren erroreen aurrean erreakzionatzeko erabiltzen da.

Adibidea:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iZenbakia, "Hau testu-lerro bat da"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Fitxategi guztiak itxiko dira",0,"Errorea"

End Sub