Basic konstanteak

Basic programetan erabilitako konstanteak

Konstante boolearrak

Izena

Mota

Balioa

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Adibidea:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Konstante matematikoa

Izena

Mota

Balioa

Pi

Double

3.14159265358979


Adibidea:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Objektu-konstanteak

Izena

Mota

Erabilera

Empty

Variant

Empty balioak adierazten du aldagaia ez dela hasieratu.

Null

null

Aldagaiak ez duela daturik adierazten du.

Nothing

Object

Esleitu Nothing objektua aldagai bati, aurretik zuen esleipena kentzeko.


Adibidea:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

VBA konstante gehigarriak

VBAren bateragarritasun modua gaituta dagoenean, honako konstanteak ere erabilgarri daude

Abisu-ikonoa

Funtzio edo konstante hau gaitzeko, erabili Option VBASupport 1 instrukzioa modulu batean, programa-kode exekutagarriaren aurrean kokatuta.


Izendatutako konstantea

Balio hamaseitarra (hamartarra)

Deskribapena

vbCr

\x0D (13)

CR - Orga-itzulera

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Orga-itzulera eta lerro-jauzia

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Inprimaki-jauzia

vbLf

\x0A (10)

LF - Lerro-jauzia

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) 32 bit-eko Windows sistemetarako

\x0A (10) 64 bit-eko beste sistemetarako

LF edo CRLF

vbNullString

""

Kate nulua

vbTab

\x09 (9)

HT - Tabulazio horizontala

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Tabulazio bertikala